Tổ Hành chính - Nội trú là một trong ba tổ công tác, thuộc Trường PTDTNT THCS Định Hóa. Tổ được biên chế gồm 04 CBVC (kể cả Hiệu trưởng), 09 HĐ theo Nghị định 68. Trong đó có 07 ...